Komunikacja

Możliwości komunikacji głosowej w systemie PABLO 

Opis funkcjonalności

1.

Komunikacja głosowa bez dostępu do sieci GSM

System PABLO jest niezależny od dostępu do zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej, w tym również sieci GSM. Radiotelefony zadziałają tam, gdzie telefony nie mają zasięgu, lub nie mogą być używane.

2.

Komunikacja krytyczna

System PABLO może zostać skonfigurowany w taki sposób, że będzie niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania. Komunikacja głosowa zadziała w przypadku awarii sieci elektrycznej czy w innej sytuacji kryzysowej.

3.

Komunikacja głosowa – pracownicy i dyspozytor

Można nadać komunikat głosowy do wszystkich pracowników, jak i wybrać jeden lub kilka radiotelefonów, które mają usłyszeć komunikat.
Pracownicy mają również możliwość komunikacji głosowej pomiędzy sobą, bez uwzględnienia dyspozytora.

4.

Integracja z systemem nagłośnienia oraz interkom

System PABLO może zostać zintegrowany z wewnętrznym systemem nagłośnienia lub interkom. Dzięki temu komunikat mogą usłyszeć również pracownicy, którzy nie są wyposażeni w radiotelefony.

5.

Powiadomienie SMS na telefon sztabu kryzysowego

W przypadku wzbudzenia alarmu, System PABLO wysyła automatycznie SMS na telefon GSM sztabu kryzysowego. W treści wiadomości znajduje się miejsce wystąpienie alarmu oraz numer identyfikacyjny radiotelefonu, który wzbudził ten alarm. Istnieje również możliwość wysłania wiadomości SMS z konsoli dyspozytora na radiotelefon pracownika.

Możliwości łączenia systemu radiowego oraz intercomów

Połączenie intercom – intercom

 • Wywołanie grupowe
 • Wywołanie indywidualne
 • Załączanie lampy
 • Dynamiczne tworzenie grupy
 • Połączenie priorytetowe
 • Konferencje (simplex / duplex)
 • Połączenie z obcego telefonu stacjonarnego (VOIP) lub komórkowego na radiotelefon lub intercom i vice versa
 • Wywołanie grupowe z intercomu na grupę, w tym radiową
 • Wywołanie alarmu z radiotelefonu “strefa 5 alarm” – jeden przycisk –> alarm na wszystkich

Połączenie radiotelefon – radiotelefon

 • Wywołanie grupowe
 • Wywołanie indywidualne
 • Przesyłanie SMS

Połączenie intercomu – radiotelefon i vice versa

 • Z radiotelefonu na konkretny intercom lub na grupę (nagłośnienie)
 • Poszukiwanie osób “Kowalski, zgłoś się”. Radiotelefon na grupę, odpowiedź indywidualna
 • Z intercomu na radiotelefon lub grupę radiotelefonów
 • Poszukiwanie osób na radia “Kowalski zgłoś się”
 • Transfer rozmów z intercomu na radiotelefon
 • Zdublowanie numeru stacjonarnego intercomu i radiotelefonu.
 • Ring list – intercom – radiotelefon
 • Załączanie lampy z radiotelefonu