Alarmy

Rodzaje alarmów –  System PABLO 

Przebieg przykładowego incydentu zagrożenia

1.

Zagrożenie podczas pracy w terenie

Samodzielny pracownik wykonujący czynności bez nadzoru, w wyniku czynników zewnętrznych (urazy, czynniki środowiskowe, np. gazy) lub zmiany stanu zdrowia, może utracić świadomość, stracić przytomność lub być niezdolnym do zmiany swojego położenia i znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia. Wyposażony w radiotelefon PABLO może nacisnąć dedykowany przycisk PANIC, aby wzbudzić alarm. W terenie otwartym lokalizacja radiotelefonu podawana jest na podstawie pozycji GPS.

2.

Zagrożenie podczas pracy w budynku

W miejscach zamkniętych, gdzie nie dociera sygnał GPS, takich jak hale produkcyjne, magazyny, korytarze, piwnice, System PABLO również pozwala na pomoc zagrożonemu pracownikowi. Wciskając dedykowany przycisk PANIC pracownik wzbudzi alarm. Lokalizacja jest podawana na podstawie sygnału znaczników radiowych, które są montowane na terenie zakładu podczas instalacji Systemu PABLO.

3.

Konsola PABLO – wizualizacja incydentu na mapie obiektu

System ALARMUJE o wystąpieniu zagrożenia, przedstawia aktualną lokalizację Agenta PABLO na mapie terenu w Konsoli PABLO zainstalowanej na stanowisku dyspozytorskim lub/i innych stanowiskach zespołów nadzorczych. LOKALIZACJA GPS jak również w pomieszczeniach tłumiących sygnał, podziemnych, betonowych czy zakłóconych.

4.

Konsola PABLO – stanowisko dyspozytora

Dyspozytor lub osoby dedykowane do nadzorowania pracowników samotnie wykonujących zadania wykonuje procedurę przygotowaną na wypadek wystąpienia określonego incydentu, uruchamia zespoły ratownicze oraz koordynuje całość akcji. Po zakończeniu sytuacji kryzysowej opisuje przebieg zdarzeń, pozostawiając trwały ślad i informacje czasowe zaistniałego incydentu.

5.

Powiadomienie SMS na telefon sztabu kryzysowego

System PABLO wysyła automatycznie SMS na telefon GSM sztabu kryzysowego. W treści wiadomości znajduje się miejsce wystąpienie alarmu oraz numer identyfikacyjny radiotelefonu, który wzbudził ten alarm.

6.

Automatyczny komunikat głosowy

System PABLO może zostać zintegrowany z wewnętrznym system nagłośniania. Pozwala to na nadanie zautomatyzowanych komunikatów głosowych, w pobliżu strefy gdzie został wszczęty alarm przez jednego z Agentów PABLO np. „Strefa 5 alarm!”. Pozwala to na jeszcze szybsze, zautomatyzowane oraz bardziej efektywne udzielenie pomocy. Koledzy poszkodowanego mogą dowiedzieć się o wypadku bez konieczności zawiadomienia przez dyspozytora.

7.

Komunikacja – krytyczne ogniwo sygnalizacji zagrożenia

System PABLO umożliwia integrację z systemami interkomowymi Zenitel w wyniku czego zautomatyzowany został proces wysyłania ostrzeżeń głosowych lub dźwiękowych w strefie, w której wystąpiło zagrożenie. Poza sygnalizacją, Systemy Hytera oraz Zenitel dostarczają szerokiej funkcjonalności komunikacji krytycznej, komunikacji grupowej i dedykowanej pomiędzy stałymi urządzeniami interkom a przenośnymi radiotelefonami.

8.

Akcja ratunkowa

System PABLO dostarcza informację nie tylko o położeniu poszkodowanego pracownika, również bieżącą lokalizację pozostałych Agentów PABLO. Dzięki tym informacją, dyspozytor zakładu może aktywnie wspierać zespół kryzysowy niezbędnymi informacjami. Najważniejszą jednak zaletą jest KOMUNIKACJA KRYTYCZNA będąca połączeniem wszystkich zalet mobilnego, niezależnego od infrastruktury operatorów i zasilania Systemu PABLO. Poziom bezpieczeństwa znacząco podnosi dobrze przemyślana strategia komunikacji pomiędzy systemami radiowymi DMR i stałą infrastrukturą interkom.

9.

Zamknięcie incydentu

Koordynacja akcji prowadzona przez dyspozytora pozostawia w Systemie PABLO niezbędne informacje tj. ślad czasowy i lokalizację incydentu oraz niezbędny opis przebiegu zdarzenia. Są to elementy wykorzystywane w dokumentacji powypadkowej lub do prowadzenia statystyki BHP.