Możliwości komunikacji głosowej w systemie PABLO 

System PABLO jest niezależny od dostępu do zewnętrzenej sieci telekomunikacyjnej, w tym również sieci GSM. Radiotelefony zadziałają tam, gdzie telefony nie mają zasięgu, lub nie mogą być używane.

System PABLO może zostać skonfigurowany w taki sposób, że będzie niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania. Komunikacja głosowa zadziała w przypadku awarii sieci elektrycznej czy w innej sytuacji kryzysowej.

Można nadać komunikat głosowy do wszystkich pracowników, jak i wybrać jeden lub kilka radiotelefonów, które mają usłyszeć komunikat.
Pracownicy mają również możliwość komunikacji głosowej pomiędzy sobą, bez uwzględnienia dyspozytora.

System PABLO może zostać zintegrowany z wewnętrznym systemem nagłośnienia lub interkom. Dzięki temu komunikat mogą usłyszeć również pracownicy, którzy nie są wyposażeni w radiotelefony.

W przypadku wzbudzenia alarmu, System PABLO wysyła automatycznie SMS na telefon GSM sztabu kryzysowego. W treści wiadomości znajduje się miejsce wystąpienie alarmu oraz numer identyfikacyjny radiotelefonu, który wzbudził ten alarm.
Istnieje również możliwość wysłania wiadomości SMS z konsoli dyspozytora na radiotelefon pracownika.

Możliwości łączenia systemu radiowego oraz intercomów.

Funkcje i możliwości:

 • Połączenie radiotelefon – radiotelefon.

  • Wywołanie grupowe,
  • Wywołanie indywidualne,
  • Przesyłanie SMS,
 • Połączenie intercom – intercom.

  • Wywołanie grupowe,
  • Wywołanie indywidualne,
  • Załączanie lampy,
  • Dynamiczne tworzenie grupy,
  • Połączenie priorytetowe,
  • Konferencje (simplex / duplex),
 • Połączenie intercomu – radiotelefon i vice versa.

  • Z radiotelefonu na konkretny intercom lub na grupę (nagłośnienie).
  • Poszukiwanie osób “Kowalski, zgłoś się”. Radiotelefon na grupę, odpowiedź indywidualna.
  • Z intercomu na radiotelefon lub grupę radiotelefonów. Poszukiwanie osób na radia “Kowalski zgłoś się”.
  • Transfer rozmów z intercomu na radiotelefon.
  • Zdublowanie numeru stacjonarnego intercomu i radiotelefonu.
  • Ring list – intercom – radiotelefon.
  • Załączanie lampy z radiotelefonu.
 • Połączenie z obcego telefonu stacjonarnego (VOIP) lub komórkowego na radiotelefon lub intercom i vice versa.

 • Wywołanie grupowe z intercomu na grupę, w tym radiową.

 • Wywołanie alarmu z radiotelefonu “strefa 5 alarm”.

  • Jeden przycisk – alarm na wszystkich.